10% on your first purchase when you sign up and subscribe. Use code "SUBSCRIBER" in the checkout.

Press Resources

Pressrelease (Svenska/Swedish)

2020-11-11

Fluga – nästa generations glasögon för alla äventyrare

Med en unik design, modulärt tänk och kvalitetslinser från ZEISS vill Fluga revolutionera glasögonmarknaden. Glasögon för aktiva, med fullt fokus på funktion, kvalitet och originalitet. Äventyret blev helt plötsligt både roligare och snyggare. 

Med insikten att alla glasögon på marknaden i dag ser likadana ut och att produktutvecklingen mer eller mindre stått stilla de senaste åren har Fluga Sports tagit inspiration från naturen, från insekterna. Fluga är en unik glasögonlösning som arbetats fram med höga krav på funktionalitet. 

Sporterna vi utövar är för individualister, men ändå ser alla på berget, i backen eller i luften nästan likadana ut när det gäller glasögonen. Vi insåg snabbt att det som störde oss också var en möjlighet och vi började jobba fram de första prototyperna för snart 3 år sedan. Nu har vi äntligen nått hela vägen fram och produktionen är igång, säger Jonas Böttiger på Fluga Sports. 

Fluga Sports första modell ”Rovfluga – Goggles”, är modulärt uppbyggda. Linsernas lilla storlek gör att man alltid kan ha med sig ett extra par i fickan och byta om ljuset och förhållandena ändrar sig. Men, utöver att enkelt kunna byta linser i backen, kan dom över tid uppdateras med ny rem, nya linser och till och med ny ram. På så sätt kan dom uppdateras och uppgraderas istället för att ersättas.

Vi har haft extremt fokus på funktion och kvalitet i hela processen. Därför har vi valt att lägga all tillverkning i Italien och bara arbeta med de bästa möjliga leverantörerna och materialen. De här glasögonen ska tåla allt. Att bygga lösningen med utbytbara linser från ZEISS gör att vi vet att glasögonen hanterar alla typer av situationer, avslutar Per Segergren på Fluga Sports.  

 • Modulärt Uppbyggda
 • ZEISS linser
 • Anti-Fog dubbelkonstruktion med innerlins från Mazzuchelli 1849
 • Non-Slip rem tillverkad i Österrike 
 • Ventilation under och ovan
 • Tre-lagers ”foam” för perfekt passform
 • Microfiber-påse för förvaring och skötsel

För mer information, kontakta Jonas Böttiger på 070-5103343 eller Per Segergren på 0733-497706 eller se Instagram eller Facebook..

 

Fluga Sports AB bildades formellt 2020 av Jonas Böttiger och Per Segergren, båda skärmflygare, skidåkare (och en massa annat) som tröttnat på att alla glasögon såg likadana ut. Efter en lång rad prototyper och tester, både av dom själva och med hjälp av likasinnade, blev resultatet Fluga Goggles – en revolution i glasögonvärlden. Både snyggare, bättre och roligare…

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Press Release (English)

2020-11-11

Fluga – the next generation of goggles for all adventurers

With a unique design, modular thinking and quality lenses from ZEISS, Fluga wants to revolutionize the eyewear market. Goggles for the active, with full focus on function, quality and originality. The adventure suddenly became both more fun and more attractive.

With the realization that all goggles on the market today look the same and that product development has more or less stood still in recent years, Fluga Sports has taken inspiration from nature, from the insects. Fly is a unique spectacle solution that has been developed with high demands on functionality.

The sports we practice are for individualists, but still everyone on the mountain, on the slopes or in the air looks almost the same when it comes to goggles. We quickly realized that what bothered us was also a possibility and we started working on the first prototypes almost 3 years ago. Now we have finally reached all the way and production has started, says Jonas Böttiger at Fluga Sports.

Fluga Sport’s first model “Rovfluga – Goggles”, are modular. The small size of the lenses means that you can always carry an extra pair in your pocket and change if the light and conditions change. But, in addition to being able to easily change lenses, the goggles can be updated over time with a new strap, new lenses and even a new frame. In this way, they can be upgraded instead of being replaced.

We have had an extreme focus on function and quality throughout the process. Therefore, we have chosen to put all manufacturing in Italy and only work with the best possible suppliers and materials. These goggles will be your new best friends. Building the solution with interchangeable lenses from ZEISS means that we know that the glasses handle all types of situations, concludes Per Segergren at Fluga Sports.

 • Modular design
 • ZEISS lenses
 • Anti-Fog double construction with inner lens from Mazzuchelli 1849
 • Non-Slip strap made in Austria
 • Ventilation openings below and above
 • Three-layer “foam” for a perfect fit
 • Microfiber bag for storage and care

For more information, contact Jonas Böttiger on 070-5103343 or Per Segergren on 0733-497706 or look at the website, Instagram or Facebook.

 

Fluga Sports AB was formally founded in 2020 by Jonas Böttiger and Per Segergren, both paragliding pilots, skiers (and more) who became tired of all goggles looking the same. After a long series of prototypes and tests, by themselves and with the help of like-minded people, the result was Fluga Goggles – a revolution in the world of goggles. Both nicer, better, and more fun…